Eğitimcinin Eğitimi

Organizasyonlarda geliştirilmesi arzu edilen bilgi, beceri ve kültürü yaygınlaştırmanın en etkili yolu çalışanlar arasından eğiticiler yetiştirmek suretiyle hem onları geliştirmek hem de organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlamak. Bu şekilde arzu edilen değişimi kısa sürede sağlamak mümkün. Sağlanan finansal kazanç da işin diğer önemli yönü. Eğitim vermek üzere bir konuyu incelemenin o konuyu iyice özümsemenizi sağladığını biliyor muydunuz? Sonuçta eğitim versin veya vermesin organizasyondaki tüm ekip liderleri ve adayların bu programı almaları performansı artırıyor.

Aşağıdaki içerik bilgilerini inceleyerek ihtiyacınız olan alanlarda çalışma yapabilirsiniz.
• Eğitimin amacı
• Eğitim çemberi : hazırlık-sunuş- değerlendirme
• Hedefler / Eğitim ihtiyaçları
• Programı geliştirmek
• Katılım nasıl sağlanır?
• Kişinin eğitimden sağladığı faydayı artırmak için neler yapmalı?
• Eğitim becerilerinin geliştirilmesi
• Öğrenmenin yedi anahtarı
• Temel eğitim gereçleri stratejiler
• Vücudunuzu nasıl kullanacaksınız?
• Sesinizin doğru kullanımı
• Uygulamalar
• Video çekimi
• Değerlendirme : Artı ve eksileriniz
• Kişisel olarak geliştirmeniz gerekenler