Ekip Çalışması

 Ekip oluşturma prensiplerini yaşayarak anlamalarını
 Başarılı ekiplerin neleri iyi yaptıklarını öğrenmelerini
 Ekip iletişimi kalitesini artırmak için yapabileceklerini görmelerini ve uygulamalarını
 Ekipteki çatışmalara uygun çözümler üretmenin tekniklerini belirlemelerini
 Ekibin problem çözme ve karar alma tekniklerinde aynı anlayışla hareket etmelerini
 Ekip lideri ile üyelerin ilişkilerini ve mükemmel olması şartlarını belirlemek sağlamaktır

ANA BAŞLIKLAR
Ekip Nedir?
Topluluk – grup – ekip farkları.... Başarılı ekiplerin özellikleri.... Ekipler nerelerde, ne için kullanılıyor?.... Ekip tipleri : Görev ekipleri – Problem Çözme ekipleri – Tasarım ekipleri – Fonksiyonel ekipler – Tüm organizasyonun bir ekip olması....
Ekibin Amaç ve Hedefleri
Ekibin amacının belirlenmesi.... Vizyon, misyon, amaç ve hedeflerin ilişkisi.... Amaç ile ekip üye kompozisyonu ilişkisi.... Doğru hedeflerin belirlenmesi ; SÖZERİ hedefler.... Hedeflere göre yönetim (MBO)....
Ekip Oluşum Aşamaları
Ekip çemberi.... Oluşum – Fırtına – Normların belirlenmesi – Performans – Kapanış aşamalarının özellikleri.... Her aşamada dikkat edilecek hususlar ve yapılması / yapılmaması gerekenler.... Ekibe ait olma duygusunun önemi ve yaratılması için yapılacaklar.....
Ekipte İletişim ve İş Bölümü
İş bölümü nasıl yapılmalı.... Ekipte yerine getirilmesi gereken görevler : Hayalci – Plancı – Düzenci – Uygulayıcılar – Lider.... İletişim engelleri.... İletişim tarzlarınız ve ekibin başarısına olumlu ve olumsuz etkileri.... Raporlama ve iletişim kanalları.... Matriks organizasyon.... Ekibinizin iletişim kalitesinin ölçülmesi.....
Ekip Liderliği
Ekip liderinin görevleri.... Liderlik özellikleri ve liderlik tanımı.... Lider ile ekip üyelerinin ilişkileri.... Ekip içi kümeleşmeler ve nedeni.... Satolar.... Soba borusu etkisi.... Her ekip üyesinin bir lider olması gerekir mi?.... Durumsal liderlik.... Vizyoner liderlik.... En iyi lider odur ki işi bittikten sonra herkes bu iş kendiliğinden oldu desin (Lao Tzu)....
Ekibin Problemleri Çözmesi / Karar Vermesi
Problem nedir?..... Problem çözme teknikleri.... Problemin tanımlanması – Sebeplerin araştırılması – muhtemel sebeplerin belirlenmesi – Deneme – Kontrol.... Karar verme kıstasları..... Karar verme matriksi.... Problem çözme ile karar verme ilişkisi.... Karar ağacı ve uygulamalar....
Çatışma Yönetimi
Çatışma nedir? Gerekli midir?.... Çatışma yönetimi modeli..... Olumlu düşüncenin gücü.... Algılamalarınızın değiştirilmesi için yapılacaklar.... Çatışmacı tipinizin belirlenmesi.... Değişik durumlarda uygulayacağınız stratejiler.....
Ekibinizin Durumu
Geliştirmeniz gereken yönler.... İyi olduğunuz hususlar.... Testlerle bunların belirlenmesi..... Ekip oluşturma planınız.....
Tiyatro ve Müzik ile Ekip Çalışması
Tiyatro ve müzik yaparken ekip çalışmasını öğrenelim.... Senaryo seçimi.... Rollerin dağıtımı.... Yönetmenin önemi.... Birlikte müzik yapmanın dayanılmaz çekiciliği.....