Genel Katılıma Açık Seminerler

 

Dr. Frank Cardelle psikoterapi ve insanlara hizmet alanlarında 30 yıldır uluslararası danışmanlık, yazarlık ve grup liderliği yapıyor. Yaşamında ve çalışmalarında değişik Doğu ve Batı zihin – beden disiplinlerinde çok zengin eğitim ve öğrenimleri oldu. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra UCLA’da (New York Sagamature’da, Zurich C.G. Jung Enstitüsünde, California Esalen Enstitüsünde, Kanada Gestalt Enstitüsünde ve “National Training Laboratories” de ilave eğitim ve çalışmalar yaptı. Londra Üniversitesinde organizasyon geliştirme çalışmalarını da içeren birçok eğitim ve alan çalışmaları yaptı ve master derecesi aldı. Frank Organizasyon Geliştirme Enstitüsü, Uluslararası Davranışsal Tıp, Danışmanlık ve Psikoterapi Akademileri üyesi. Virginia Satir ile Aile Terapisi, Dr. Erving ve Dr. Mariam Polster, Dr. Eric Marcus ve Dr. Gertrude Krause ile Gestalt terapisi çalıştı. Dr. Al Bauman ile Reichcı vücut çalışmaları yaptı ve değişik zihin-vücut yaklaşımlarını öğrendi.

Hayatının gençlik döneminde harp akademilerinde okudu, savaş karşıtı eylemelerinden dolayı ülke dışında sürgünde yaşadı. Bu dönemde Kanada, Doğu Arktik ve Kuzey Batı Amerika bölgelerindeki Kızılderili topluluklarla geçirdiği uzun senelerde kendi Kızılderili geçmişini de buldu. Bu, hayatı ve çalışmalarında önemli bir rol oynadı. Daha önce de Sovyetler Birliğine yaptığı bir ziyarette mevcut hayatını ve çalışmalarını etkiledi. Yaşamını tehdit eden bir hastalık deneyimi ve macerası da yaşam felsefesinin oluşmasında önemli rol oynayan bir başka etkendi.

Son onbeş yıl içinde yaptığı seyahatlerde elde ettiği birikimlerle insanların, grupların, organizasyonların yaşamak, iyileşmek ve öğrenmek için kullanabilecekleri ve kaybettikleri kapasitelerine ve yaratıcı araçlara tekrar kavuşmalarını sağlayan değişik psiko-spirituel yaklaşımların sentezinden oluşan kendine has ve çok etkili stil ve yaklaşımını geliştirdi. Son onsekiz yıldır kişiler, aileler, organizasyonlar ve eğitim uzmanlarına kendi geliştirdiği metodunu gösteriyor.

Frank, tüm dünyada otuzu sekiz ülkede çalışma / paylaşma atölyeleri yönetti, üniversitelerde ve enstitülerde konferanslar verdi. Bu ülkelerden bazıları Kanada, ABD, Doğu ve Batı Avrupa, Güney Amerika, eski Sovyetler Birliği, Orta ve Batı Asya, Afrika ve Avustralya’dır. Şu anda Çin ve Tayland’da eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler çalışanları ile de çalışmalar yaptı. Yazmış olduğu muhtelif kitaplar 11 dilde yayınlandı. Bunlardan bazıları : “Journey to Brotherhood”, “Youth and Adult”, “The Shared Journey”, “Man Soul”, ve “Shadow into Light : Recovering Natural Leadership and Destiny”.

Son olarak “Flight Of The Eagle” ve “Global Soul : Healing and Change in a Troubled World”
Dr. Cardelle değişik ülkelerde radyo ve televizyon programlarına katıldı, çeşitli gazete ve mecmualarda çalışmaları hakkında makaleler ve röportajları yayınlandı. 1994’den beri, Rusya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinde, Ekvator, Macaristan ve Türkiye’de misafir eğitimci olarak bulundu. Son olarak Çin ve Tayland’da çalıştı.

Frank’in felsefesi ve yaklaşımı; bütünsel, kalpten gelen, sınırları zorlayan ve onun daha insani ve bütünleşmiş bir dünya toplumu / ailesi görüşüne hepimizi ulaştıran bir bakıştır. Dr. Frank Cardelle'in detaylı özgeçmişi için tıklayın.


Ogem programları hakkında daha detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizi 0212 211 66 61 den veya info@ogem.com.tr den arayın