Hedeflerle Yönetim

Hedeflerle Yönetim Sistemi Şirketlerin/Ekiplerin kendilerine koyacakları amaç ve bu amaca bağlı hedefleri gerçekleştirmek suretiyle başarıya ulaşabilecekleri gerçeğinden hareket eden ve uzun süredir başarılı organizasyonların uyguladıkları bir sistemdir. Tüm çalışanlarca benimsenip uygulanması halinde programın olumlu sonuçlarını hemen göreceksiniz.

Aşağıdaki içerik bilgilerini inceleyerek ihtiyacınız olan alanlarda çalışma yapabilirsiniz.
• Yöneticinin Görevleri
1) Planlama
2) Uygulama (Organize Olma)
3) Kontrol
4) Koordinasyon
• Plan Nedir? Niçin Planlama?
• Hedeflerle Yönetim Plânlarının Kademeleri
1) Mevcut Durum Analizi
- Swot (Gzot) Analizi
2) Varılmak İstenen Durum
- Amaç ve Hedefler
3) Varılmak İstenen Duruma Nasıl Ulaşacağız?
- Faaliyetler ve Görevliler
- Kaynakların Belirlenmesi
- Şema Yapımı
• Hedeflerle Yönetim Planları Uygulamasi Ve Kontrol
- Üç ve altı aylık değerlendirme
- Yıllık değerlendirme