Kişisel Gelişim Semineri

Daha önce İstanbul’da çeşitli şirket çalışanlarıyla ayrıca İsviçre’den gelen bir şirket personeliyle Mark Levitas'ın gerçekleştirdiği bu seminerler katılımcıların öncelikle kendini tanıması, farkındalığının artmasını, drama ve çeşitli egzersizler sonucu hem iş hayatında hem de sosyal hayatında diğer şahıslarla daha iyi bir iletişim kurmasını sağlamaktadır.

A-) BEDEN DİLİ
Duygu ve düşüncelerimizin en önemli yansıması olan beden dili kullanımı iş ve sosyal yaşantımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bedenin çeşitli egzersizler ile öncelikle rahatlamasını ve ardından gündelik hayatımızda onu en etkin biçimde kullanmayı sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılıp oyunlar oynanmaktadır.

B-) SES-NEFES-DİKSİYON
Bireylerin doğru nefes alarak seslerini daha etkin kullanmaları ve Türkçe’yi daha iyi konuşmaları, ikna etme ve iletişim yeteneklerini arttırmaktadır. Bunun için birçok çalışma yaparak dilimize hâkim olmak ve çeşitli sunum ya da konferanslarda ilgiyi üzerimizde toplamak mümkün olabilir.

C-) KONSANTRASYON
Konsantrasyon bozukluğunu engelleme ya da yoğunlaşma süremizi arttırma amacıyla yapılan bu egzersizler iş hayatında daha uzun ve etkin çalışmamızı sağlayarak kişisel verimliliğimizi arttırmada önemli rol oynamaktadır.

D-) DOĞAÇLAMA
Bireylerin kendilerini oyunlarla ifade etmesine yönelik çalışmalar hem kişinin kendini daha iyi tanımasına ve ifade etmesine hem de diğer partnerleriyle nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmalar kişisel gelişim konusunda yol almamızı sağlarken aynı zamanda birçok eğlenceli ve geliştirici öğeyi içinde barındırmaktadır.