Problem Çözme Teknikleri

Problem çözme ve karar verme becerileri zaten hepimizin sahip olduğu ve her gün uyguladığı beceriler. Ancak bazı kişi ve organizasyonlar daha başarılı ve bunun sebebi problem çözme ve karar verme konusunda bilerek veya bilmeden sistematikte doğru sürece sahip olmaları.

• Problem Nedir? Karar Verme Nedir?
• 1) Adım : Problemi TANIMLA
- Beyin Fırtınası
- 5N1K analizi
- Niçin – Niçin Analizi
• 2. Adım : Muhtemel Nedenlerin Belirlenmesi
• Veri Toplama Teknikleri Kontrol listeleri
- İzleme Diyagramı
- Pareto Diyagramı
- Akış Şemaları
- İlişki Diyagramı
• 3. Adım : Değerlendir ve Karar Ver
- Balık Kılçığı Şeması
- Kritik Sorgulama
- Nominal Grup Tekniği
- Delphi Metodu
• 4. Adım : Uygulamayı Kontrol et
- PUKO Çemberi
- Kalite Çemberi
- SWOT Analizi
• Kaynaklar