Yaşama Sanatı

Organizasyonlarda geliştirilmesi arzu edilen bilgi, beceri ve kültürü yaygınlaştırmanın en etkili yolu çalışanlar arasından eğiticiler yetiştirmek suretiyle hem onları geliştirmek hem de organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlamak. Bu şekilde arzu edilen değişimi kısa sürede sağlamak mümkün. Sağlanan finansal kazanç da işin diğer önemli yönü. Eğitim vermek üzere bir konuyu incelemenin o konuyu iyice özümsemenizi sağladığını biliyor muydunuz? Sonuçta eğitim versin veya vermesin organizasyondaki tüm ekip liderleri ve adayların bu programı almaları performansı artırıyor.

Aşağıdaki içerik bilgilerini inceleyerek ihtiyacınız olan alanlarda çalışma yapabilirsiniz.
* Yaşamınızı hiç bir sanat olarak düşündünüz, hissettiniz mi?
* Kalıplaşmış yargıları aşabilen, gelenekleri yeniden yorumlaya bilen FARKINDALIK için.
* Şirketinizin tüm çalışanlarını ateşleyecek etkili ve çoşkun KATILIMCILIK için.
* Zamanla “rutin” hale gelen üretimi “Yaşama Sanatı”nın yaratıcı bir boyutuna dönüştürecek yeni bir kimlik için
* Birlikte düşünmek, üretmek ve gelişmek için
* Kalıplaşmış yargıları aşabilen, gelenekleri yeniden yorumlayabilen farkındalık için
* Şirketinizin tüm çalışanlarını motive edecek etkin ve coşkulu katılımcılık için

"Herkes, hiç olmazsa bir gün küçük bir şarkı dinleyebilmeli, güzel bir şiir okuyabilmeli, hoş bir resme bakabilmeli ve eğer mümkünse birkaç mantıklı laf edebilmeli."
Johan Wolfgang von Goethe

* Sürdürülebilir ve kesintisiz bireysel ve toplu yaratıcılık için
* Bir sanat eseri yaratır gibi kendisini ve çevresini sürekli geliştirecek yeni bir kimlik için

Programın İçeriği
* Yaşamasanatı, farkındalık, yaratıcılık
* Ölçü ve oran sanatı * Renkler sanatı
* Kültürel mirasımız : Türk evinin evrimi, Türk konut geleneğinin öğeleri
* Mekan sanatı : Yönlenme, dolaşım, konfor ve mekan
* Çevre duyarlılığı ve katılımcılık : Doğanın verdiklerine siz ne katabilirsiniz?
* Yaşamasanatı örnekleri, hobiler
* Bir sanat olarak yaşamımız - Ölçü ve oran sanatı - Renkler sanatı - Kültürel mirasımız
* Mekan sanat
* Çevre duyarlılığı ve katılımcılık
* Yaşama evet, ve merhaba dünya !