Genel katılıma Açık Seminerler
 Kurumsal Özdeğerlendirme Raporu İyileştirme Önerilerini de içeriyor. Bu önerilerden bazıları :
- Amaçların ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi için 1-2 günlük Arayış Konferansları
- Yapının yani işbölümünün yenilenmesi için Görev Tanımlamalarının Güncellenmesi çalışması.
- Sistemlerin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi için Sistem Kuruluş Çalışmaları

- Süreçlerin yazılı hale getirilerek süreç iyileştirme ve geliştirime çalışmaları
- Organizasyonun İnsan Kaynakları liderlik kapasitesinin geliştirilmesi için Eğitimler verilmesi.
- İletişimin geliştirilmesi için iletişim anketleri yapılması
- Bilgi Teknolojisindeki durumun saptanıp geliştirilmesi için Bilgi Teknolojisi Yol Haritası oluşturulması
Ve buna benzer her organizasyonun özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma önerileri organizasyon ve ekip liderleri ile görüşülmek üzere sunulur. Sonuçta bir Organizasyon Geliştirime Projesi ortaya çıkar. Burada organizasyonun ulaşmak istediği duruma varması için gerekli çalışmaları görebiliriz

Ogem programları hakkında daha detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizi 0212 211 66 61 den veya info@ogem.com.tr den arayın