Genel katılıma Açık Seminerler
 İyileştirme önerilerinin hangilerinin öncelikle uygulanması gerektiği veya uygulanabileceği yönteminin en önemli ve kritik kararıdır. Önceliklerin belirlenmesinde size yardımcı olmak üzere birlikte çalışacak bir Yol Haritası çıkarıyoruz ve seçimleri aşağıdaki kıstaslara göre yapıyoruz :
* Maliyeti Uygulama süreleri
* Tamamlandığında firmaya getirisi
* Çalışanlarca benimsenmesi ve uygulanma olasılığı
* Seçimler yapıldıktan sonra da uygulamaya geçilir.


Bu aşamada hazırlanacak. Proje Planında :
* Sorumlular ve görevleri
* Proje amacı ve hedefler
* Faaliyet planı
* Kaynak ihtiyacı İletişim ve raporlama düzeni İlerleme raporları tarihleri, kime verileceği, kimin hazırlayacağı
* Toplantı araları katılımcıları ve gündemleri
Belirlenir ve ilgililere sunularak uygulama başlatılır.

Ogem programları hakkında daha detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizi 0212 211 66 61 den veya info@ogem.com.tr den arayın