Yetkinlikler

Globalleşme sürecinde ülkelerin ekonomik ve siyasal duvarları ortadan kalktıkça, firmalar rahatlıkla optimum ölçeklere, en yeni teknolojilere, bilgilere ulaşır ve uygular oldular.

Rekabet ortamında artık farkı yaratan unsur insan, hatta bazı düşünürlere göre ise tek unsur. Ancak her insan da her işi yapamıyor. Bazıları bazı işleri daha iyi yapıyor. Fark, kişinin o işe ait yetkinliklere doğuştan veya sonraki yaşam ortamından (aile, eğitim, sosyal) dolayı sahip olması. Böyle insanları arayıp, bulup yetiştiren ve bağımlılığını sağlayabilen organizasyonlar müthiş bir rekabet avantajı sağlıyorlar.

Programın İçeriği
* Yetkinliklerin tarihçesi
* Firmaların yaşam döngüleri; Kuruluş- Gelişim-Büyüme-Ahenkli Çalışma- Çürüme/Çöküş
* Yetkinliklerin özellikleri
- Gerçek dünyada fark yaratması
- Üstün performansı sağlayan sebep- sonuç ilişkisi
- Kişinin içinde yatan özelliklerden kaynaklanması
* Yetkinliklerin organizasyonda kullanımı
* Uygulamalar:Yetkinliklerinizin belirlenmesi