Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama

Amacı:
Günümüz iş dünyasında bütünü ve detayı, geçmişi, bugünü ve geleceği aynı resimde görebilmek giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yönetim ve stratejik planlamanın temelini oluşturur. Seminerin amacı katılımcıların yönetim tekniklerini uygulayabilmenin ve stratejik planlamanın başarıda önemini farkederek gerekli yöntemleri uygulayabilmelerini ve başarılarını artırmalarını sağlamaktır.

Eğitim içeriği:
1.gün:
Yönetim Teknikleri
Yönetim nedir?
Ekip Ruhu Yaratmak
Mükemmel ekipleri ayıran özellikler nelerdir?
Ekibin vizyon ve misyonu nasıl belirlenir?
Ekip hedefleri hangi düzeyde belirlenmelidir?
Güçlü yanlar ilkesi ekip içinde nasıl kullanılır?
Ekipler arası çatışma nasıl oluşur, nasıl önlenir?
‘Biz ruhu’ nasıl yaratılır?
Liderlik
Lider – Yönetici farkı nedir?
Liderlik tarzları nelerdir?
Her bir liderlik tarzının yararları ve sakıncaları nelerdir?
Siz hangi liderlik tarzını kullanıyorsunuz
Çalışanları Motive Etmek
Motivasyon formülü nedir, uygulamaları nelerdir?
Ekipteki değerli insanları kaybetmemek için neler yapılmalıdır?
Olumlu iş tanımı nedir, nasıl kullanılır?
Yetki devri
Yetki devri nedir?
Yetki devrinin yararları nelerdir?
Yetki devri önündeki somut ve psikolojijk engeller nasıl aşılır?
Adım adım yetki devri nasıl yapılır?

2. gün:
Yönetimde Stratejik Planlama’nın Anlamı
İş dünyasında strateji
Stratejik yönetim sürecinin etkinliği
Yönetimde Stratejik Planlama’nın Aşamaları
Durum analizi
SWOT
Rekabet avantajını belirleme
Maksimum kazanç sağlayacak stratejiyi oluşturma
Durum Analizi Yöntemleri
7-S
PİMS
Değer Zinciri
SWOT Oluşturma
Rekabet Avantajını Belirleme
Temel itici güçler
Zamanı dikkate alma
Stratejik Konumlandırma
Karlılığı ve piyasa yapısını etkileyen faktörler
Ürün ve hizmeti farklılaştırma
Şirketlerin Başarısız Olma Nedenleri
Değer yönetimi
Günümüz iş dünyasının özellikleri
Stratejinin etkileri
Kavramlar arası ilişkiler; vizyon, misyon, strateji, politika, plan, program
Stratejik Yönetim
Stratejik planlama
Uygulama
İzleme
Yeniden planlama

Hedef kitle (meslek grubu, düzey, vs.): İşletme Sahipleri, Yöneticileri ve İşgörenleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Dış Ticarete İlgi Duyanlar